Välkommen till BRF Klockhammaren!


Föreningen äger och förvaltar fastigheten Svedjefallet 2, Stockholms kommun med adresserna: Klockhammarsgränd 2 och 4. Föreningens fastighet innefattar 39 lägenheter fördelat i två byggnader. Samtliga lägenheter är upplåtna som bostadsrätter.

Lyssna! Det finns mer information att hitta på övriga flikar - trevlig vistelse!