Mäklarinformation

 

Äger föreningen marken?

Ja, föreningen äger marken

Hur många lägenheter, hyresrätter och lokaler har föreningen?
Föreningen har 39 bostadsrätter som är upplåtna med bostadsrätt.
Föreningen har inga hyreslokaler eller hyresrätter då vi sedan start har varit en bostadsrätt.

Är föreningen en äkta eller oäkta bostadsrättsförening?
Äkta.

Hur mycket är överlåtelseavgiften samt pantsättningsavgiften idag & vem i fråga debiteras?

Överlåtelseavgift om 2,5 % av gällande basbelopp debiteras köparen. Pantsättningsavgift om 1 % av gällande basbelopp debiteras låntagaren.

Accepteras en juridisk person?

Juridisk person accepteras ej som medlem i föreningen.

Accepteras delat ägandeskap?
Ja, minsta ägarandel för den som ska bo i lägenheten är 10 %.
Finns planer på att ändra avgiften för de boende?
Nej, föreningen har god ekonomi och har aldrig höjt avgiften sen föreningen bildades och köpte fastigheten 2006/2007.

Ordförande och kassör i förening:

Emil Cronholm 070 959 44 20 Ordförande
Bertil Larsson   076 063 78 68 Kassör

Ansökan om medlemskap skickas till:

SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Brf Klockhammaren
Box 226, 851 04 Sundsvall

Uppvärmning?

Fjärrvärme

Typ av fönsterglas:

3-glas

Förråd
Ja, alla lägenheter har ett eget förråd i entréplan

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, vatten, kabel-tv basutbud, bredband, sophantering, förråd.

Finns det hiss?
Ja, det finns en hiss i varje hus.

Har föreningen en gemensam försäkring för bostadsrättstillägg?
Nej, varje medlem skall ha en hemförsäkring med ett eget tillägg för bostadsrätt.

Vilka renoveringar/underhållhar gjorts under åren?
Vi har besiktigat hela fastigheten och har en 30-årig underhållsplan som vi följer.
Vi har inte renoverat något vi har serviceavtal för
-Hiss, tvättmaskiner, snöröjning, trapphusstädning och översikt på brandssystem.
Vi har genomfört stamspoling och rensning av frånluftsventilationsrören.
Vi har köpt nya filter till tilluftsventilationen som är kravmärkta och för allergiker så luften i lägenheterna skall vara på topp.

Kommande renoveringar?

Vi har sålt 3 av 4 vindsytor till befintliga boende i huset som i december 2016 påbörjar inredning av vindarna. Bygget förväntas vara klart senast april/maj 2017. Det blir 3 nya etagelägenheter. I samband med bygget köper föreningen nya fläktar till ventilationen i båda byggnaderna för att klara dagens OVK-krav.

Kabel-TV/Bredband?
Kabel-TV via ComHem, basutbud ingår i avgiften. Bredband via Ownit 100/100 Mb/sek ingår i avgiften.

Har föreningen några gemensamma utrymmen?
– Gemensam tvättstuga i entréplan på Klockhammarsgränd 4 med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. Bokas via bokningstavla.
– Cykelrum, barnvagnsrum i båda husen i entréplan.
– Gemensam uteplats med möbler och fast installerad grill.

Har föreningen gemensamma städdagar?
Ja, varje vår och höst träffas medlemmarna för städning runt fastigheten. Detta är obligatoriskt och avslutas med fika eller grillning beroende på väder.

Finns parkeringsplatser i föreningen?
Föreningen har 21 egna parkeringsplatser med uttag för el till motorvärme. En p-plats kostar 250 kr/månad. Bertil Larsson i styrelsen sköter om kölistan.

Har föreningen en god ekonomi?
Ja, föreningen har en engagerad styrelse som kontinuerligt ser över intäkter och kostnader. Vi har aldrig gått minus ett bokslut, vi har låga räntekostnader och vi har ett sparande som buffert. Vi har aldrig höjt våra avgifter.